top of page

At arbejde hjemme blomstrer over hele EU

Den ideelle balance mellem arbejde og kontor er tre dage på kontoret og to dages fjernarbejde. Det viser en ny undersøgelse af det nordiske arbejdsmarked efter corona-pandemien. Pandemien ser ud til at have skabt store omvæltninger af arbejdsmarkedet.


  • Vækst: Ifølge Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor, er fjernjobopslag steget med over 150 % i de seneste fem år, hvilket viser en stærk efterspørgsel efter fjerntliggende talenter på tværs af kontinent.

  • En undersøgelse foretaget af Eurofound viste, at i kølvandet på COVID-19-pandemien arbejdede 37 % af de europæiske ansatte på afstand, hvilket er en markant stigning fra tidligere år.

Fjernarbejdspræferencer: En rapport fra OWL Labs viser, at 75 % af europæiske medarbejdere mener, at fjernarbejde ville forbedre deres balance mellem arbejde og privatliv, hvilket gør det til en foretrukken beskæftigelsesform.

* Dansk Industri


Fordele ved fjernbemanding


1. Omkostningsbesparelser og adgang til globale talenter:

  • En af de primære fordele ved fjernbemanding er omkostningsbesparelser. Ved at ansætte fjernmedarbejdere kan europæiske virksomheder udnytte en global talentpulje, ofte til en lavere pris end at ansætte lokalt. Denne artikel udforsker de økonomiske fordele, og hvordan virksomheder kan få adgang til toptalent over hele verden.

2. Forbedret produktivitet og medarbejdertilfredshed:

  • Fjernarbejdere rapporterer ofte om højere jobtilfredshed og øget produktivitet. Denne artikel dykker ned i årsagerne bag dette fænomen og giver indsigt i, hvordan virksomheder kan udnytte disse fordele til at øge deres konkurrenceevne.

3. Fleksibilitet:

  • Fleksibilitet er en hjørnesten i fjernbemanding. Denne artikel diskuterer, hvordan europæiske virksomheder udnytter fjernarbejde til at blive mere agile, tilpasse sig skiftende markedsforhold og hurtigt skalere deres teams efter behov.

4. Bæredygtighed og reduceret kulstofaftryk:

  • Fjernarbejde bidrager til en reduktion i pendling og forbrug af kontorlokaler, hvilket resulterer i et lavere CO2-fodaftryk. Denne artikel diskuterer de miljømæssige fordele ved fjernbemanding, og hvordan det stemmer overens med Europas bæredygtighedsmål.

Afslutningsvis er fjernbemandingsindustrien i Europa i fremmarch, drevet af en lang række fordele for både virksomheder og ansatte.

1 visning

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page