top of page

Å jobbe hjemmefra blomstrer over hele EU

Den ideelle balansen mellom arbeid og kontor er tre dager på kontoret og to dager med eksternt arbeid. Det viser en ny studie av det nordiske arbeidsmarkedet etter koronapandemien. Pandemien ser ut til å ha forårsaket store omveltninger på arbeidsmarkedet.


  • Vekst: Ifølge Eurostat, EUs statistiske kontor, har eksterne stillingsannonser økt med over 150 % i løpet av de siste fem årene, noe som viser sterk etterspørsel etter eksterne talenter over hele kontinentet.< /p >

  • En undersøkelse fra Eurofound viste at i kjølvannet av COVID-19-pandemien jobbet 37 % av europeiske ansatte eksternt, en betydelig økning fra tidligere år.

Preferanser for eksternt arbeid: En rapport fra OWL Labs viser at 75 % av europeiske ansatte tror at fjernarbeid vil forbedre balansen mellom arbeid og privatliv, noe som gjør det til en foretrukket ansettelsesform.

* Dansk industri


Fordeler med ekstern bemanning


1. Kostnadsbesparelser og tilgang til globalt talent:

  • En av de viktigste fordelene med ekstern bemanning er kostnadsbesparelser. Ved å ansette eksterne arbeidere kan europeiske selskaper utnytte en global talentmasse, ofte til en lavere kostnad enn å ansette lokalt. Denne artikkelen utforsker de økonomiske fordelene og hvordan selskaper kan få tilgang til topptalenter over hele verden.

2. Forbedret produktivitet og medarbeidertilfredshet:

  • Fjernarbeidere rapporterer ofte om høyere jobbtilfredshet og økt produktivitet. Denne artikkelen går nærmere inn på årsakene bak dette fenomenet og gir innsikt i hvordan bedrifter kan utnytte disse fordelene for å øke sin konkurranseevne.

3. Fleksibilitet:

  • Fleksibilitet er en hjørnestein i ekstern bemanning. Denne artikkelen diskuterer hvordan europeiske selskaper utnytter fjernarbeid for å bli mer smidige, tilpasse seg endrede markedsforhold og raskt skalere teamene sine etter behov.

4. Bærekraft og redusert karbonavtrykk:

  • Fjernarbeid bidrar til reduksjon i pendling og forbruk av kontorlokaler, noe som resulterer i et lavere CO2-avtrykk. Denne artikkelen diskuterer miljøfordelene ved fjernbemanning og hvordan det er i tråd med Europas bærekraftsmål.

Avslutningsvis er fjernbemanningsindustrien i Europa på vei oppover, drevet av en lang rekke fordeler for både bedrifter og ansatte.

2 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page